Huang jin xiong di2018N/A100 minCantonese,Mandarin,English,Japanese,Hungarian

Huang jin xiong di poster

User Score

MetaScore

Huang jin xiong di is a movie starring Ekin Cheng, Jordan Chan, and Michael Tse. A group of mercenaries come together to pull of an epic heist.