Zhong guo he huo ren 22018N/A123 minMandarin

Zhong guo he huo ren 2 poster

User Score

MetaScore

Zhong guo he huo ren 2 is a movie starring Lixin Zhao, Xiao-su Ling, and Jia Wang. Set in the internet era. Two programmers grow up and become entrepreneurs in an investor's perspective.